Beitostølen Helsesportsenter har ledige plasser for voksne brukere over 30 år i perioden 3.mars – 1.april 2015. Søknadsfrist: Nå!

Tilbudet er diagnoseavhengig og er knyttet til grupper med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, dvs. tilstander som Multippel sklerose (MS), Parkinson sykdom, epilepsi, Huntingtons sykdom, følgetilstander etter poliomyelitt, pasienter med ryggmargskade, ryggmargsbrokk eller cerebral parese (for personer knyttet til Helse SørØst og Helse Vest).

Målgruppen er voksne i alder 30 år med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer/funksjonsnedsettelse. Tilbudet passer for personer som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt for gruppe. Gruppetilbudet suppleres med individuell tilrettelegging etter behov. Dersom brukeren ikke kan ivareta daglige behov for ADL, tas vedkommende inn sammen med assistent/ledsager.

Les mer om hvilke diagnoser dette omfatter på Helse Sør Øst sine sider.

Målet med senterets rehabiliteringstilbud er å opprettholde pasientenes funksjonsnivå samt å stimulere til økt deltakelse lokalt, og omfatter utprøving av aktiviteter og hjelpemidler. I tillegg til fysisk trening har oppholdene også fokus på kosthold, utdanning og arbeid. Det legges vekt på at brukeren får reelle valgmuligheter innenfor rammene av oppholdet, og at det gis muligheter for å være med å ta ansvar for egen rehabiliteringsprosess. Vi tilbyr også nettbasert oppfølging. Les mer om @ktiv oppfølging.

Brukeren skal ved avsluttet opphold oppleve å ha lært eller utviklet sine ferdigheter i prioriterte aktiviteter, gjennom bedrede motoriske og sosiale ferdigheter som styrker grunnlaget for økt aktivitet og deltakelse i arbeid og fritid.

Etter endt opphold utarbeides det en epikrise som fokuserer på måloppnåelse og konkrete tiltak for oppfølging lokalt.

Men – skal du få plass denne perioden må du søke NÅ! Les mer om hvordan du søker på www.bhss.no/brukere/soeknad.aspx. Ta kontakt med legekontoret (BHHS) på 61340800 dersom du har spørsmål!

Facebook
Twitter
LinkedIn