Kurs for Barn og unge med en muskeldystrofi (0-16 år). 23 – 27.3.2015

Kurs på Frambu for Barn og ungdom (0-16 år) med muskeldystrofier og deres familier og tjenesteytere. Påmeldingsfrist: 01.02.2015

Målgruppe
Barn og ungdom (0-16 år) med muskeldystrofier og deres familier og tjenesteytere. Aktuelle diagnoser kan være limb-girdle muskeldystrofi, fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi og andre muskeldystrofier.

Innhold
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:
• medisinsk informasjon om diagnosene
• ernæring 
• fysioterapi og ergoterapi
• tjenester, ytelser og individuell plan (IP
• søsken
• rettigheter og tilrettelegging i barnehage og skole
• foreldreutfordringer

Under kurset vil det bli lagt til rette for erfaringsutveksling i grupper.

Har du spørsmål? Ta kontakt med faglig ansvarlig David Bahr, dba@frambu.no eller praktisk ansvarlig Elin Bredesen, kurs@frambu.no

Telefon sentralbord 64 85 60 00
Frambu har et pågående søskenprosjekt under kursene. Deltakere i prosjektet blir kontaktet i forkant av kurset.

Mer info og påmelding:  frambu.no