Lov- og forskriftsendringer fra 1. januar

1. januar kom flere lov- og forskriftsendringer som har betydning for funksjonshemmede. Merk deg retten til brukerstyrt personlig assistanse, den nye uføretrygden og endringen av tilgjengelighetskravene i byggeforskriften TEK10.

Har du et assistansebehov, er involvert i byggeprosjekter eller mottar uføretrygd, bør du følge nøye med på disse endringene.

 

Les endringene:  Norges handicapforbund

Facebook
Twitter
LinkedIn