Jobbe ved siden av uføretrygden?

NAV har lansert en selvbetjeningsløsning for personer som mottar uføretrygd, der man kan melde fra om hvor mye man forventer å tjene ved siden av uføretrygden.

Ved å tidlig melde fra om endring i inntekten, sikrer man en riktig justering av uføretrygden gjennom året. I selvbetjeningsløsningen for uføretrygd kan man

  • melde fra hvor mye man forventer å tjene i året
  • se hvordan inntekt påvirker størrelsen på uføretrygden
  • se hvor mye man får i uføretrygd og inntekt til sammen, før skatt

I tillegg får man oversikt over utbetalinger, saksdokumenter og elektronisk kontakt med NAV. Du finner på løsningen ved å logge deg inn på nav.no.

Ved å tidlig melde fra om endring i inntekten, sikrer man en riktig justering av uføretrygden gjennom året. I selvbetjeningsløsningen for uføretrygd kan man

  • melde fra hvor mye man forventer å tjene i året
  • se hvordan inntekt påvirker størrelsen på uføretrygden
  • se hvor mye man får i uføretrygd og inntekt til sammen, før skatt

I tillegg får man oversikt over utbetalinger, saksdokumenter og elektronisk kontakt med NAV. Du finner løsningen ved å logge deg inn på nav.no.

Kilde: nav.no