1.desember 2014 lanserer Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ny nettside i Helsenorge.no

NKSD presenterer en oversikt over sjeldne diagnoser som har et tilbud ved et av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser, samt informasjon om sjeldentelefonen.  Her finnes også informasjonslenker til de som ikke har tilbud ved ett av sentrene pr i dag.

Flere hundre sjeldne og lite kjente diagnosegrupper har et kompetansesenter å henvende seg til. Kompetansesentrene skal være oppdatert på diagnosen, kunne gi råd og veiledning til både brukere og fagfolk, arrangere kurs og legge til rette for at personer med samme diagnose møtes.

Hva med oss muskelsyke?

Det er fortsatt slik at muskelsyke følges opp ved det sykehuset en tilhører.

NKSD kommer til nytte når dere som har en diagnose, helsepersonell eller andre trenger eksperthjelp. Fordi mange av FFMs diagnoser tilhører sjeldenfeltet gir kompetansetjenesten også tilbud innenfor ”å leve med”-perspektivet.

Det er et overordnet mål at et senter skal ha hovedansvar for sjeldne nevromuskulære diagnoser, og at kompetanse og tilbud ikke skal svekkes.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)