Handsout fra Nevromuskulært seminar på hurtigruten

Nevromuskulært seminar ble arrangert på hurtigruten Trollfjord fra Trondheim til Tromsø, 30. oktober -1. november i forbindelse med Nevromuskulært kompetansesenter’s 20-års jubileum. Presentasjonene fra seminaret er lagt ut på nettsiden til NMK.

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) har arrangert fagkonferanser i Tromsø annet hvert år siden 1999. Årets seminar på Hurtigruten 30. oktober- 1. november erstattet Fagkonferansen i anledning NMKs 20-års jubileum.

Kunnskap og nettverk

FFMs leder Tone Torp fortalte om sitt syn på brukerkompetanse og -perspektiv, hun var også innleder på paneldebatten om rehabilitering på lørdag.  Tone mener brukermedvirkning i dagens form er betydningsfull. Hun introduserte en ide om at brukererfaringer og brukeres fagkompetanse i kombinasjon vil kunne bli en ny form for brukerkompetanse. For eksempel som en viktig del av tverrfaglige team innen helse og skole. I debatten la Tone vekt på rehabiliteringen. Hun mener vi trenger rehabiliteringssteder og fysioterapeuter som kan mye om muskelsykdommer og som kan inspirere til trening og tøying

Fredag var det en rekke frie foredrag på 20 minutter, om alt fra oral helse hos muskelsyke til lærevansker hos gutter med Duchennes muskeldystrofi. Alt i alt et omfattende program med kunnskapsrike forelesere, i tillegg ble det bygd nettverk så det holdt i løpet av de to dagene vi var i samme båt.

Les mer i Muskelnytt nr 4-2014 

Last ned Handsout (presentasjoner) fra seminaret:  Nevromuskulært kompetansesente i Tromsø (NMK)