Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge feiret 20 år i oktober

Foreningen for muskelsyke gratulerer NMK med vel overstått!

Det ble ei fantastisk reise med Hurtigruta fra Trondheim til Tromsø. Vi var tre medlemmer fra FFM som deltok på seminar og jubileumsfeiring sammen med eliten av fagpersoner for våre diagnoser. De kom fra USA, England, Nederland, Danmark, Sverige og Norge.

Det var veldig inspirerende å høre om hva de jobber med. Vi fikk presentasjoner om forskning – fra gennivå til praktisk tilrettelegging av dagliglivet for oss. Det var godt å oppleve den store interessen for våre sjeldne diagnoser.

Konferansen ble innledet med at ”vi er alle i samme båt”. Det var vi bokstavelig og i overført betydning. Det gav meg styrket tro på fremtiden og ny giv til det videre arbeidet.

Med hilsen

Tone I. Torp

Mer om seminar og jubileumsfeiring kommer i Muskelnytt nr 4.

Nevromuskulært kompetansesenter

Facebook
Twitter
LinkedIn