Kurskveld om respirasjon – naboen inviterte oss.

FFM i Vestfold inviterte oss til kurskveld den 28. oktober 2014 og fire personer fra Buskerud tok turen til Sandefjord.

Etter servering av middag og hyggelig prat oss naboer i mellom, foreleste overlege Anne- Marie Gabrielsen fra lungeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold om respirasjonssvikt ved muskelsykdom.

Vi fikk høre om gassutvekslingen i lungene. Vi puster inn oksygen fra lufta, oksygenet går over i blodet og transporteres rundt til kroppens celler. Cellene avgir avfallstoffer til blodet som frakter disse avfallstoffene til lungene – og CO2 pustes ut. Luftveiene (bronkiene) sørger for oppvarming av lufta vi puster inn. Gassutvekslingen er avhengig av at både lungene våre og muskulaturen i brystkassa vår fungerer. Ved muskelsykdom er lungene friske, men pustemuskulaturen kan være affisert, noe som medfører at vi puster for dårlig. Økende alder nedsetter også normalt lungekapasiteten.

Symptomer på underventilering kan være konsentrasjonsvansker, tretthet på dagtid, dårlig søvnkvalitet, følelse av uopplagthet. Tungpusthet er ikke dominerende. Har du disse symptomene kan det være lurt å be om henvisning til lungelege som vil måle lungefunksjonen (spirometer), O2-metningen om natten (oxymetri) og blodgasser.

Behandlingshjelpemidler som BI-PAP gir økt livskvalitet ved å lindre symptomer og kliniske funn. BI-PAP kan brukes både med maske og munnstykke.Det er viktig med synkronisering mellom pasient og maskin. Tips: ved innleggelse på sykehus bør du ta med deg din egen BI-PAP maskin. Det er viktig med hyppige kontroller på lungepoliklinikk, der leses maskinen av og justeringer i innstillingene blir gjort hvis dette er nødvendig.

Influensavaksine og Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) anbefales alle muskelsyke.

Etter foredraget var det erfaringsutveksling ved småbord. Medlemmer i Vestfold demonstrerte behandlingshjelpemidler.

Tusen takk til FFM i Vestfold for en nyttig og lærerik kveld!

Vi legger ut pdf-fil med foilene som ble vist denne kvelden så fort vi mottar den.

Bilde1: overlege Anne- Marie Gabrielsen demonstrerer en BI-PAP maskin.

Bilde 2: Torill Knutsen-Øy fra FFM i Vestfold og Anne Marie Gabrielsen.