Kurs om spinal muskelatrofi

Frambu inviterer til kurs om spinal muskelatrifi I, II og III fra 12. til 16. januar 2015. Kurset er rettet mot barn og unge i alderen 0 til 16 år, deres familier og tjenesteytere. Søknadsfrist er 14. november.

Familier som ikke har deltatt på kurs på Frambu tidligere prioriteres.
Innhold på kurset

  • Medisinsk informasjon
  • Fysioterapi og ergoterapi
  • Fokus på pusten
  • Ernæring
  • Tilrettelegging i barnehage og skole
  • Å samtale med barn
  • Ytelser og tjenester
  • Individuell plan
  • Brukerstemme

Mer informasjon om kurset, program og påmelding:  frambu.no