BPA – Portalen

BPA-portalens målsetting er å presentere oppdatert  informasjon, aktuelle fakta, og nyheter om bruker-/borgerstyrt personlig assistanse. Her finner du blant annet en oversikt over tjenesteleverandører i kommunal og privat regi i Norge.

BPA-portalen tilbyr en arena for diskusjon og debatt. Det er flere ulike fora hvor alle er velkommen med spørsmål, til å lufte meninger, utveksle erfaringer eller ytre standpunkt. Foraene har engasjert en felles moderator.

BPA er interessant for den som:

  • har behov for praktisk assistanse i dagliglivet
  • ønsker jobb som noens personlig assistent
  • er saksbehandler eller beslutningstaker i kommunene
  • har etablert en BPA-virksomhet
  • er politisk engasjert i velferdstjenester, empowerment, menneskerettigheter, valgfrihet
  • er opptatt av innovasjon og utvikling
  • driver forskning på velferdstjenester, «empowerment», menneskerettigheter, valgfrihet

Les mer på BPA portalen