Vibeke Aars-Nicolaysen deltok mandag 13.oktober på budsjettkonferansen i FFO

FFO fronter FFM i flere saker i statsbudsjettet. FFM skal delta på komite møte vedrørende forslag til statsbudsjett når det gjelder bilstønad.

Bilstønadsordningen og «gruppe 1» bil

I forslag til statsbudsjett for 2015 foreslås det at kun personer som er i utdanning eller arbeid skal få innvilget støtte til anskaffelse av «gruppe 1» bil. Gruppe 2 bil ordningen utvides (rullestolbil).
Dette vil få negative konsekvenser for mange av våre medlemmer, og FFM skal møte sammen med FFO i  Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 3.november.
Vibeke skal lage et notat som skal overleveres, og trenger innspill fra våre medlemmer som pr i dag har «gruppe 1» bil.   Hvordan og hva bruker du bilen til? 
Send snarest på epost til: vib-aars@online.no eller ring tlf: 98894163

TT ordningen

Det skal etableres en ny nasjonal ordning for tilrettelagt transport fra 1. januar.  Hva vil dette bety for muskelsyke?   Hvis forslaget til at gruppe 1 bil tas ut av bilstønadsordningen for de som ikke er i arbeid, hvordan vil dette påvirke TT ordningen? Dagens TT ordning er under evaluering, denne er ikke kommet ennå.

 

FFO fronter blant annet disse sakene felles for organisasjonene:

– barnetillegget for uføre
– assistentordningen i SFO

– driftstilskudd til frivillige organisasjoner

– studietilskudd

Les også:

Bilstønadsordningen (NAV)

Velferdsordninger som kan berøre muskelsyke og deres familier

Les alt om FFOs arbeid med statsbudsjettet