«Min familie – når noen er syke» er en barnefilm om å være pårørende

Filmen vises på NRK Super 6.november 2014 kl. 19.00, og her møter vi blant andre Linnea på 9 år som er søster til Rasmus på 11. Rasmus har muskelsykdommen Duschenne.

Teksten under er hentet fra artikkel i Muskelnytt nr 2-2014, og er skrevet av Torgeir Kalvehagen som er Produsent og regissør for filmen.

I filmen møter vi tre barn. Det er Linnea på 9 år som er søster til Rasmus på 11. Rasmus har muskelsykdommen Duschenne.  Vi møter Simen som er 11 år og har en søster som heter Ida.  Ida er 13 år, har epilepsi og en hjernskade som gjør at hun oppfører seg som om hun er 4 år.  Til slutt er det Emilie som er 13 år. Hun har en mamma med brystkreft. Hvordan er det å være barn og oppleve at noen rundt deg er alvorlig syk? Det er denne tematikken filmen prøver å fortelle litt om.

 

Vi har fulgt barna i nærmere et år, og fått flotte opptak.  Vi er med i barnas hverdager,  både oppturer og nedturer.  I tillegg til å bli kjent med barna hjemme,  er vi med på dansetrening, kickboxing, spei- dermøter og badeturer.  Med dette som bakteppe, fortelles tre historier om å være pårørende. Disse settes opp mot hverandre, noen ganger for å vise kontraster, andre ganger for å bekrefte eller fullføre sammenfallende resonnementer som barna måtte ha på sine opplevelser om å være en pårørende.

 

Filmen har en visjon om å vise at barn som er pårørende ikke er alene og at det finnes verktøy og et hjelpeapparat som kan bedre hverdagen dersom det er behov for det.  Foreningen For Muskelsyke har mange barn som er pårørende. Forhåpentligvis kan filmen gjøre det lettere å snakke om det å være pårørende.

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer og Erik Allums Legat har støttet produksjonen av filmen.