Hva med oss? – et nasjonalt tilbud om samlivskurs for par og kurs for aleneforeldre

Kursene er et tilbud til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet administereres av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og drives av  et familiekontor i hver region.

 I Region Sør har Grenland Familiekontor ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre kursene.

Det er et forebyggende tiltak, et tilbud for å styrke parforholdet eller aleneforeldrerollen  og dele erfaringer med andre foreldre. I 2015 er det i Region Sør planlagt 4 samlivskurs for par,1 oppfølgingskurs for par og 1 kurs for aleneforeldre.  

Kursene holdes på hotell og er ment som et pusterom og en inspirasjon i en krevende hverdag. Kursene starter fredag kveld og avsluttes søndag etter lunsj. 

Last ned brosjyre for Region Sør:  

Mer informasjon om "hva med oss" kursene finnes på bufetat.no