Uten assistent Julia kunne ikke Tone jobbet

Nå øker arbeids- og sosialminister Robert Eriksson bevilgningene til tiltak for funksjonshemmede.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson bød på eksklusive budsjettlekkasjer da han møtte Tone Ingeborg Torp og hennes assistent Julia Zack på Oslo S  mandag ettermiddag (6.10.14).

Tone Ingeborg Torp (51) kom direkte fra et møte på Gardermoen med Flytoget da arbeidsminister Robert Eriksson tok imot henne på Oslo S med nyheten om at tiltak for funksjonshemmede styrkes med økte bevilgninger årets statsbudsjett.

Meningsfullt

Godt nytt for alle funksjonshemmede som ønsker seg ut i arbeidslivet, sier Tone I. Torp på Dagbladet.no. Tone jobber som foredragsholder.

 

Tette hull

Økningen i årets budsjett innebærer finansiering av assistenter til 150 funksjonshemmede.
Det betyr at alle som har søkt om assistent, og som oppfyller vilkårene, vil få søknaden innvilget i 2015. Med det styrker regjeringen innsatsen for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på Dagbladet.no

For regjeringen er en av de viktigste oppgavene å tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet. Det handler om å bygge et velferdssamfunn som er bærekraftig for framtida og som ivaretar dem som trenger det mest, sier Frp-statsråden.

Les hele artikkelen:  Dagbladet.no

Tone mener det er veldig viktig at ordningen med funksjonsassistanse økes

-Det gir muskelsyke og mange andre mulighet til å være yrkesaktive. For meg er det helt avgjørende med assistanse for at jeg kan gjøre jobben min. Det er bra at regjeringen planlegger å øke denne posten også i framtiden.", sier hun.

Mer informasjon om ordningen

Funksjonsassistanse i arbeidslivet (lenke til NAV)

FFM har god erfaring med denne ordningen, ta kontakt med oss hvis du vil vite mer!

ffm@ffm.no