Diagnosekort for personer med muskelsykdom – nå også med Engelsk tekst

Diagnosekort med viktig medisinsk informasjon som kan brukes ved skade, akutt hjelp eller operasjon.

Her kan du laste ned og skrive ut diagnosekort gratis som kan brukes ved skade, akutt hjelp eller operasjon.

Du kan evt. i samarbeid med lege tilføye det som er viktigst for din spesifikke diagnose.

Kortet skrives ut og klippes til, og du kan selv få det laminert hvis ønskelig.

FFM kontoret kan skrive ut kortet for FFM medlemmer, pris kr 35,-

Del