Ny stiftelse etablert: ALS Norsk Støttegruppe

Stiftelsen vil blant annet samle inn midler til både forskning og andre ALS- prosjekter i Norge

Støttegruppens mål: fokus på ALS-forskning, støtte til ALS-syke og deres pårørende, og et spesielt mål om forskning på årsak og kur også i Norge, bedret livskvalitet til ALS-syke og økt kompetanse hos helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen.

 «Vi kommer til å jobbe videre med de samme målene som før, men i et større perspektiv. Vi vil jobbe mer utadrettet i forhold til å skaffe økonomisk støtte til ALS -saken" sier Mona Hytjanstorp Bahus i en pressemelding på NTB info.

 

Les hele pressemeldingen:  www.ntbinfo.no

 

Mer informasjon om stiftelsen: http://www.alsnorge.no/