ReHabiliteringsuka 2014, tidspunkt: 20. – 24. oktober 2014

Overordnet tema for ReHabuka er «Habilitering og rehabilitering – til alle som trenger det». Årets vinkling av tema innrettes mot «Brukernes innflytelse i habilitering og rehabiliteringsprosess».

For å stimulere til aktiviteter inngår Helsedirektoratet avtaler med de regionale koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering med oppdrag om å arrangere konferanser og møteplasser om habilitering og rehabilitering med fokus på brukermedvirkning i kommuner og spesialisthelsetjenester.

Les om aktivitetene i:                                                                                                               

Helse Sør-Øst

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Helse Vest