Handsout fra kurset «Med fokus på pusten» – om lungeproblemer hos pasienter med nevromuskulære sykdommer

"Med fokus på pusten" ble arrangert 16 og 17.juni av Nevromuskulært kompetansesenter – NMK, Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator – NKH i samarbeid med NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi og European Respiratory Care Assosiation – ERCA.  Last ned foredragene på nettsidene til NMK

Facebook
Twitter
LinkedIn