FFM har opprettet Facebook gruppe for brukermedvirkere

FFM har mange flinke brukermedvirkere som gjør en viktig jobb for foreningen. Det kan oppleves litt ensomt å sitte som brukerrepresentant i et fora med fagfolk og «forståsegpåere». Vi har derfor opprettet en gruppe på facebook for brukermedvirkere i FFM.

Her har vi muligheten til å diskutere ulike saker, få innspill og inspirasjon fra ande brukermedvirkere rundt omkring i landet. Målet er å lære av hverandre slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb som representant for FFM (eller FFO).

 

Ønsker du å være med i gruppen? Ta kontakt med interessepolitisk talsperson, Laila Bakke på facebook eller på laila1bakke@gmail.com så legges du til gruppen.