Har du utfordringer med helsevesenet – da kan det være greit å vite om denne siden

Norsk Pasientforening er ekspert på å hjelpe pasienter som har problemer med helsevesenet. Foreningen har gitt gratis hjelp til pasienter i 31 år

Norsk Pasientforening bistår pasienter og pårørende som opplever problemer i møte med helsevesenet. De tar imot henvendelser fra hele landet og alle deler av helsevesenet og arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Norsk Pasientforenings mål er:

  1. å gi den enkelte pasient eller pårørende som henvender seg best mulig hjelp
  2. å arbeide for forbedring av helsevesenet for å ivareta pasienters interesser i samfunnet

Norsk Pasientforenings hjemmesider gir informasjon om de problemene pasienter kan møte i helsevesenet, og hva som kan gjøres for å redusere risikoen for problemer. De har delt inn problemene i 10 grupper, og har lagt ut mange pasienthistorier som forteller hvordan problemene oppleves for det enkelte menneske. Pasienthistoriene er anonymisert, men de er hentet fra virkeligheten de møter når de hjelper pasienter.

Norsk Pasientforening er en uavhengig organisasjon. 

Les mer:  Norsk pasientforening