Forskningsfondet takker alle dere som har donert i forbindelse med Ice Bucket Challenge (Isbøtte utfordringen)

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer har pr. 03.10  mottatt donasjoner fra 60 givere etter Ice Bucket Challenge (Isbøtte utfordringen)

Det har så langt kommet inn kr. 14.265 til forskning på ALS, kr. 250 til forskning på Dystrofia Myotonica,  kr. 300 til forskning på Duchennes muskeldystrofi og kr 5.700 i gaver til forskning på muskelsykdommer.

Forskningsfondet takker alle givere for støtten!

Innsamling av midler til forskning på ALS og Ice Bucket Challenge fortsetter

og dersom du ønsker å støtte ALS forskningen (eller andre muskelsykdommer) i Norge, kan gaver innbetales til konto 1600.47.91197, som er Forskningsfondets gavekonto. For øremerkede gaver, merk innbetalingen med diagnosenavnet

Vennlig hilsen

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Kristin M. Gran Rolfsnes

Daglig leder