INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014

Det innkalles herved til Foreningen For Muskelsykes Ungdom sitt årsmøte 2014. Årsmøtet vil finne sted på Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen, lørdag den 18. oktober 2014. Klokkeslett vil komme senere. Vedlagt finnes dagsorden.

Dersom du har saker du ønsker å legge frem på årsmøtet 2014, må disse være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet avholdes.

Samme helg arrangerer vi også kurset «Ung med assistansebehov». Programmet er ikke spikret ennå, men det vil legges ut på våre Facebook-sider fortløpende. Det vil også bli sak i neste Muskelnytt.

Det blir masse tid til å bli kjent med nye folk denne helgen, som tidligere, det blir god mat i hotellets restaurant, mye moro og forhåpentligvis god stemning.

Påmeldingsfrist for kurset er 1. oktober, og du melder deg på her: goo.gl/yyCtak

Med vennlig hilsen

Styret i FFMU

Dagsorden FFMUs årsmøte 18. oktober.pdf 75,12 kB