Kurs på Frambu for personer med Friedreichs ataksi (alle aldre), 20. – 24.10.14, Påmeldingsfrist: 28.08.14.

Målgruppe: Personer med diagnose i alle aldre og deres familie og tjenesteytere

Innhold og aktiviteter på kurset
• Utfordringer i familien 
• Ytelser og tjenester fra tjenesteapparatet
• Medisinske informasjon og siste nytt innen forskning og oppfølging
• Logopedi
• Fysioterapi
• Ergoterapi
• Søsken
• Tilrettelegging og utfordringer i skolen
• Tilrettelegging og utfordringer i forhold til utdanning og arbeid
• Gruppesamtaler med erfaringsutveksling
• Psykologiske  perspektiver

Mer informasjon om kurset og påmeldingsskjema: http://www.frambu.no/CourseDetail.aspx?t=00000000-0000-0000-0000-000000000000&BookingId=fbaa59ca-c3f9-463a-91b4-459e7728c35a&type=Default