Mandag 16.juni 2014: Stortinget vedtok enstemmig at Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bli en individuell rettighet.

Jeg er glad for rettighetsfestingen av BPA, samtidig som vi i FFM også vil jobbe for å videreutvikle ordningen, sier FFMs leder Tone I. Torp

Nå er det lagt til rette for at man kan kreve å få assistanse i form av BPA fra 1. januar 2015.
Betingelsen er at man har et langvarig assistansebehov, har behov for mer enn 25 timer assistanse i uken, og er yngre enn 67 år.

Honnør til Uloba

Uloba fikk også honnør fra talerstolen.

– Uloba og andre som har stått på for å bygge ut dette tilbudet, fortjener fantastisk stor honnør, sa Audun Lysbakken fra SV.

– Jeg vil berømme Uloba og andre, som jeg ser er til stede her, som skal ha all ære for at de har orket å stå på så lenge som de i virkeligheten har gjort, sa Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet.

Les mer på nettsiden til Uloba

Det var spennende å høre innleggene og det var flott at Uloba fikk god omtale for sitt arbeid med BPA. Jeg glad for rettighetsfestingen, samtidig som vi i FFM også vil jobbe for å videreutvikle ordningen, sier Tone I. Torp.

Facebook
Twitter
LinkedIn