Har du/dere behov for prosjektstøtte eller midler til aktivitet?

Søknadsfristen for å søke midler gjennom  Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi og Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer er 15.september 2014

Fondet kan tildele enkeltpersoner og institusjoner støtte til:

– å finne årsak og arvelighet

– diagnostisering

– genetisk veiledning

– behandlingsmetoder

– å fremskaffe kunnskap som kan bidra til økt

 livskvalitet og bedre levekår for muskelsyke og

 deres pårørende.

Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi

Legatet har til formål å yte økonomisk bistand til støtte for:

– utvikling av ny viten om Duchenne muskeldystrofi

– spesielle tiltak

– utvikling av hjelpemidler som får en direkte effekt

på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til

personer med Duchenne muskeldystrofi og deres

familier.

Last ned: Har du behov for prosjektstøtte eller midler til aktivitet?

Mer informasjon om søknader til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Mer informasjon om søknader til Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi

Facebook
Twitter
LinkedIn