Fagkveld 5. juni 2014. Tema: Habiliteringsavdelingen Drammen sykehus.

33 personer møtte opp til fagkveld denne junikvelden.

Veldig hyggelig at så mange kom, noen hadde reist mange mil for å delta!

                                                             

Sosionom Torunn og fysioterapeut Gro informerte oss om Muskelklinikken (en del av Habilitetsavdelingen, klinikken sorterer under nevrologisk avdeling) og hvilket tilbud de har til oss  med nevromuskulære sykdommer. Så vidt vi vet så finnes det ikke et lignende tilbud andre steder i landet.

Muskelklinikken jobber tverrfaglig med nevrolog, fysioterapeut, sosionom og psykolog i teamet. De har et tett faglig samarbeid med bl.a. nevromuskulært kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus og nevromuskulært kompetansesenter ved universitetssykehuset i Tromsø. Fastlege kan henvise deg til Muskelklinikken hvis du har behov for et bredere tilbud enn det en ordinær legetime hos nevrolog kan gi.

Det er fritt sykehusvalg, så alle kan be om henvisning til Muskelklinikken i Drammen. Det er et poliklinisk tilbud.

Vi fikk også vite litt om et prosjekt som pågår om Dystrophia Myotonica (en av våre diagnoser). Dette er et spennende prosjekt som vil resultere i en doktorgrad og en mastergrad. De trenger fortsatt flere deltagere i prosjektet, gjerne flere kvinner. Ta kontakt med oss hvis du er interessert, så videreformidler vi kontakt.

Etter foredraget serverte vi snitter, og vi fikk god tid til erfaringsutveksling rundt bordene.

Bildet: Noen av kveldens deltagere.