FFMU ambassadører debuterer som forelesere

I uke 19 debuterte to av Ambassadørene i FFMU som forelesere

Ambassadør Kristoffer Brede på fagdag

Kompetansesente for medfødte muskelsykdommer ved OUS, Rikshospitalet arrangerte fagdag 5.mai 2014, og der snakket Kristoffer Brede om å ha en muskelsykdom, og om overgangen fra barn til voksen.

 

Ambassadør Svenn-Olav Frogner på Frambu

Frambu hadde kurs om Duchennes og Beckers muskeldystrofi 5.-9.mai 2014, og der snakket Sven-Olav Frogner om å være søsken til en med muskelsykdom.

 

Les mer om FFMU ambassadørene