FFMs Landsmøte og kurs ble avholdt på Gardermoen 30.mai – 01.juni 2014

Engasjerte deltakere, god stemning og godt humør preget helgen. Inger Lund Petersen fikk tildelt FFMs hedersbevisning og Asbjørn Gausdal og Alf Are Skog ble tildelt FFMs æresmedlemskap.

Medlemsundersøkelsen
Annie Aune presenterte medlemsundersøkelsen, som senere ble brukt av deltakerne i planlegging av FFMs fremtid. Deltakerne jobbet i grupper.

 

Nytt Sentralstyre i FFM
Landsmøte valgte nytt sentralstyre, oversikten finnes her: https://ffm.no/FFM/Sentralstyret-i-FFM  

Les mer om hva FFM har jobbet med i 2013 i Årsberetningen.