Har du uførepensjon?

På nettsiden nyuføretrygd.no kan du få oversikt over hva de nye reglene betyr for deg som er uførepensjonist, og hvordan Nav overfører saken din til det nye regelverket. 

Dagens uførepensjon blir endret til uføretrygd fra 1. januar 2015. NAV sender derfor et felles brev til alle som er uførepensjonister for å informere om hovedtrekkene i det nye regelverket.

  • Informasjonsbrevet sendes ut i perioden 5. mai til 15. juni 2014.
  • Brevene sendes ut i puljer, basert på hvor du bor. Det betyr at ikke alle får brevet samtidig.
  • Uførepensjonister som fyller 67 år i løpet av 2014 og skal over til alderspensjon, blir ikke berørt av de nye reglene og får derfor ikke brevet.