Troll 2014- treningsopphold på Beitostølen for Muskelsyke 7.okt-1.nov 2014. Søknadsfrist: 1.mai

Beitostølen Helsesportsenter arrangerer i samarbeid med Foreningen for Muskelsyke et opp treningsopphold for voksne med ulike former for muskelsykdommer. Vi vektlegger opptrening og aktivitet som kan følges opp i lokalmiljøet.

Tid: 7. okt – 1. nov 2014

Søknad/inntak
Brukere mottas etter søknad fra lege. Det bør vedlegges relevante epikriser og/eller informasjon fra annet fagpersonell – for eksempel fysioterapeut eller sosionom.

Vi benytter ikke søknadsskjema, og søknaden kan gjerne skrives i brevs form. De som trenger assistanse til daglig stell/gjøremål, må søke plass med egen ledsager.

BHSS er en spesialisthelseinstitusjon. Inntak ved BHSS vurderes av inntaksteam /medisinsk ansvarlig overlege. Sentral enhet for Rehabilitering (SeR) avgjør retten til helsehjelp for søknader fra fastlege.

 

Søknadsfrist: 1. mai 2014

Søknad merket "Troll 2014" sendes:

Beitostølen Helsesportsenter
Legekontoret
2953 Beitostølen

Informasjon:
legekontor@bhss.no
Tlf:   61 34 08 00
 Fax: 61 34 16 57