Artikkel i VG om Johnny G. Johansen som får dyr medisin

Johnny har diagnosen Pompes sykdom, og får medisinen «Myozyme». I artikkelen i VG 24.mars 2014 representerer han en utfordrende debatt.

– Jeg kan gå over stuegulvet og sette meg i rullestolen selv. Så jeg klarer meg helt uten assistanse fra kommunen. Hvis ikke jeg hadde hatt medisinen, ville jeg nok kanskje vært mye dårligere. Det eneste jeg trenger er Myozyme og rullestolen min, sier Johnny på vg.no

Les hele artikkelen på vg.no

Det gir en viktig dimensjon når FFMs medlemmer forteller hvordan det oppleves å være en del av debatten.
Johnny er også styremedlem sentralt i FFM.

Norheimutvalget
Nordheimutvalget ble nedsatt 21.juni 2013, og er gitt en konkret oppgave i å vurdere om det bør innføres grenser for hva som er et rimelig forhold mellom kostnader og effekt. Dyre medisiner til sjeldne diagnoser har vært en av diskusjonene i utvalget.
Utvalget skal gi sin innstilling innen 15.september 2014.

Les mer om Norheimutvalget