Samarbeider om taxitilbudet for funksjonshemmede

Norges Handikapforbund har nå økt samarbeidet med Norges Taxiforbund for å bedre transporttilbudet for funksjonshemmede

Pressemelding 10. februar 2014 fra Norges Handikapforbund og Norges Taxiforbund.

– Norges Handikapforbund og Norges Taxiforbund har felles interesser i å ta vare på transporttilbudet for alle, og vil samarbeide tettere for å sikre dette.

Det sier de to forbundslederne Arne Lein og Knut Thomassen etter den nordnorske taxikonferansen i Tromsø nylig.

– Drosjetilbudet er truet mange steder. Det er viktig at bestemmende myndigheter er oppmerksom på dette og bidrar til at alle kan få tak i offentlig transport når de trenger det, sier de to.

På konferansen pekte Arne Lein på at Norge nylig har ratifisert FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Samfunnets tjenester skal være tilgjengelige for alle. For mange er drosjer det eneste mulige transporttilbudet, spesielt gjennom TT-ordningen.

Statene forplikter seg til å legge til rette for mobilitet til eget valg av tid og sted, til overkommelig pris. – Frivillige og kommunale ordninger er ikke nok. Funksjonshemmede er kunder som må kunne bestille transport også når vaktmesteren har fri. Bare drosjene har krav om tilgjengelighet overalt, døgnet rundt.

Dette tilbudet er imidlertid under press. Lønnsomheten ved drift av maxitaxier er svekket og i distriktene blir de stadig færre. Helseforetakenes anbudspolitikk gjør at mange distriktsdrosjer står i fare. Noen steder er drosjene helt borte allerede og da er det mange som ikke kommer hjemmene sine.

– Det er viktig at den kollektive samferdselspolitikken blir utformet for alle, sier Lein

– ”Taxi – overalt, alltid” er vedtatt politikk i Norge. Det er det reguleringen for drosjer er basert på. Myndighetene må passe på at dette fortsatt ligger til grunn, sier Arne Lein og Knut Thomassen.

De to forbundene satser på økt samarbeid både i fylkene og sentralt.

Samme dag som denne meldingen sendes ut, har mediene i Bergen en sak om en rullestolbruker som ble avvist av fire drosjer i byene, før han fikk skyss med en femte.

– Norges Taxiforbund understreker – i likhet med sentralene i Bergen – at dette er uakseptabel opptreden fra sjåførene, og at næringen må få alle sine aktører til å forstå at de arbeider i en servicenæring med krav til likebehandling, understreker Knut Thomassen.

Kontaktinformasjon:
Knut Thomassen, leder i Norges Taxiforbund, tlf 90 18 39 39
Arne Lein, leder i Norges Handikapforbund, tlf  90 79 65 98