Forsinkelser i HELFOs saksbehandling

HELFO er forsinket i saksbehandlingen etter omorganiseringen 1. januar 2014. 

En rekke tiltak er iverksatt for å bedre situasjonen for privatpersoner. De legger fortløpende ut informasjon om dette på sine nettsider. Les mer om forsinkelsen på www.helfo.no.