Medlemsundersøkelse og faktura på medlemskontingent for 2014 blir sendt ut i uke 6

FFM medlemmer som har oppgitt mail adresse vil få fakturaen og medlemsundersøkelsen tilsendt på mail

Medlemskontigent

Faktura blir sendt på mail til de som har oppgitt mailadresse, resten vil få den i posten som vanlig.

 

Medlemsundersøkelse 2014

FFM ønsker å møte fremtiden i takt med utviklingen i samfunnet og etter våre medlemmers ønsker. Vi sender derfor ut en medlemsundersøkelse samtidig med kontingenten.

Her får du anledning til å være med å påvirke hva FFM skal prioritere å jobbe med i fremtiden.  Samtidig får vi kartlagt hva vi kan forbedre oss på.

Resultatet skal brukes til å planlegge FFMs fremtid, og vil bli publisert i Muskelnytt og på ffm.no etter Landsmøte 2014.