Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Tilskudd til rimelige hjelpemidler

Fra 1. januar 2014 ble det innført tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det blir nå mulig å få dekket en del basishjelpemidler («småhjelpemidler») gjennom  ny tilskuddsordning. I 2012 ble hjelpemidler til å spise, drikke, kle på seg, lage mat m.m. tatt ut av folketrygden og hjelpemiddelsentralenes bestillingslister. NHF og FFO har i samarbeid jobbet aktivt for å endre det politiske vedtaket fra 2012.  Ny ordning er et skritt i riktig retning, men en
tilskuddsordning med fast økonomisk ramme er ikke likeverdig med
tidligere ordning. 

Brukere som fyller vilkårene kan, etter søknad, få utbetalt et tilskuddsbeløp på 2 000 kroner. Bruker kjøper selv inn hjelpemidlene. Tilskuddet er ment å dekke de ekstrautgifter bruker har til rimelige hjelpemidler, spesielt utviklet for personer med nedsatt funksjonsevne, som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Bruker kan søke om nytt tilskudd etter fire år.

www.nav.no

Del
Click to listen highlighted text!