Med fokus på pusten – kurs om lungeproblemer hos pasienter med nevromuskulære sykdommer

Kurset arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) og Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)16.06.2014 – til:17.06.2014 15:30. Sted: Ingeniørenes hus i Oslo

Hovedmålgruppen for kurset er fysioterapeuter som har oppfølging av barn eller voksne med progredierende nevromuskulære muskelsykdom. Andre interesserte er også velkommen til å delta.

Kurslokalene har universell utforming.

Konferansespråk: Engelsk og norsk.

Kursprogram og elektronisk påmeldingsskjema legges ut i 2014.

Påmeldingsfrist: 1.mai

Kursavgift: 600 kr

Mer informasjon og kontaktopplysninger: Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) i Tromsø