FFMs leder Tone I. Torp deltok torsdag 12.12.13 på møte med Helseminister Bent Høie

I forbindelse med ny Nasjonal helse- og sykehusplan inviterte Helseministeren til møte om en brukerorientert helse- og omsorgstjeneste

110 deltakere fra ulike interesseorganisasjoner deltok på møte.

Her er et kort sammendrag av Tone I. Torps notater:

Høie innledet med å stille spørsmålet: ”Hvorfor er vi her? Jo, for pasientene. ”

Dette er oppstartsmøte for den nye sykehusplanen. Målet er å skape pasientenes helsevesen.
Han la vekt på at vi, altså pasienter og funksjonshindrede, er hovedpersonene for helseministeren.

 

Regjeringen skal lage en plan som beskriver sykehusdriften.

Hvordan skal nye sykehus være?

De vil styrke brukerdeltakelse og gjerne finne nye måter å samarbeide på.

Et tiltak som ble nevnt: å la erfaringskompetanse likestilles med fagkompetanse.

I den forbindelse spurte en fra salen om erfaringskompetansen skulle lønnes. Det blir den nok ikke.

 

"Det er avgjørende med medvirkning på alle nivå", sier Høye. Regjeringen vil at brukere skal medvirke aktivt. Beslutninger skal tas med oss, ikke om oss. Høie vil opprette diagnosesenter, også i andre regioner enn ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han vil legge vekt på rask hjelp der du bor og registrere kvalitet på pasientopplevd behandling.

 

FFO ved Liv Arum etterlyser en konkret helse- og sykehusplan. Høie lover at det skal det bli, men fordi vi var invitert så tidlig i prosessen har han ikke laget noen plan ennå.

 

Planen skal bygge på eksisterende planer, for eksempel Samhandlingsreformen. Han ønsker kreative innspill.

 

Tone er bekymret for at vi som har sjeldne kroniske sykdommer skal forsvinne i systemene og planene. Hun vil jobbe for at FFMs diagnoser og medlemmenes utfordringer skal bli godt synlige for Helseministeren.

Les også: Vil skape pasientenes helsetjeneste