Nevropatier

Perifere nevropatier er samlenavnet på en gruppe diagnoser hvor sykdomsprosessen har sete i nerveledningen til musklene.
Charcot Marie Tooth (CMT) er den største av disse.

Amyotrofisk lateral sclerose (ALS)

Les mer om ALS her

Charcot Marie Tooths sykdom (CMT)
Les mer om CMT her

Spinal Muskelatrofi (SMA)
Les mer om SMA her

Lenker til andre nettsider som omhandler Nevropatier:

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)

https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nevromuskulert-kompetansesenter

Frambu, senter for sjeldne funksjonshemninger

Muskelsvindfonden er en medlemsforening i Danmark.