Myasteni

Myasteni, myasten sykdom, betyr egentlig bare muskelsvakhet, men brukes som en fellesbetegnelse på en gruppe sjeldne sykdommer som skyldes en forstyrrelse av overføringen av impulser fra motoriske nerver til muskelcellene (nevromuskulær transmisjon).

Den mest kjente myastenien er myasthenia gravis.

Hentet fra: http://snl.no/.sml_artikkel/myasteni

Facebook
Twitter
LinkedIn