Muskeldystrofier

Muskeldystrofi er en fellesbetegnelse på arvelige og genetisk bestemte sykdommer som angriper skjelettmuskelfibrene.

Becker

Les mer om Becker her

Duchenne
Les mer om Duchenne her

Emery Dreyfus md
Les mer om Emery Dreyfus her

FSH
Les mer om FSH her

Congenitt MD
Les mer om Congenitt md her

Limb Girdle med undergrupper
Les mer om Limb Girdle her

Å leve med muskeldystrofi

Jeg heter Vibeke. Jeg ble diagnostisert i 1987, med en noe diffus muskeldystrofi

Lenker til andre nettsider som omhandler Muskeldystrofier:

https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nevromuskulert-kompetansesenter

Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger