Arvelige spinocerebellære lidelser

Det finnes en rekke sjeldne tilstander der nervesystemet gradvis ødelegges, såkalte arvelige spinocerebellære lidelser (spino betyr ryggmarg, cerebellum lillehjernen). De to hyppigste diagnosene er HA (hereditær eller arvelig ataksi) og HSP (hereditær spastisk paparese eller paraplegi).

Les mer om hereditær eller arvelig ataksi: Frambu, senter for sjeldne funksjonshemninger

Brukererfaringer

Å kjempe i motvind.
Les hele artikkelen i Muskelnytt 4-09 her. (s 12)

Andre nettsteder

Norsk forening for arvelig spastisk paraparese / ataksi