på FNs internasjonal dag for funksjonshemmede 3.desember, kan du delta på fagkonferansen om FN-konvensjonen fra ditt eget hjem

Tema for dagen er FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Konferansen vil bli direkte videooverført.
kl 0900 –  1630

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitet i Oslo og Likestillings- og diskrimineringsombudet, til fagkonferanse i Oslo.
 
Tema for dagen er FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge ratifiserte i juni d.å. Konvensjonens bakgrunn og innhold blir gjennomgått og diskutert på konferansen, samt hvilken antatt betydning den vil ha for å fremme inkludering og hindre diskriminering.

Konferansen er  fulltegnet, men blir direkte videooverført:
 

Mer om konferansen på:  www.bufetat.no

Facebook
Twitter
LinkedIn