Knut Magne Ellingsen gjenvalgt som leder

FFOs Kongress ga sin tilslutning til valgkomiteens innstilling om å la Knut Magne Ellingsen fra Hørselshemmedes landsforbund lede paraplyorganisasjonen de neste to årene også. Dette blir hans tredje periode som FFOs leder.

Mona Enstad fra MS-forbundet i Norge ble valgt som 1. nestleder i hovedstyret til FFO, mens Atle Lunde fra Norges Blindeforbund ble valgt til ny 2. nestleder.

Foruten denne ledertrioen består FFOs hovedstyre for perioden 2013 – 2015 av følgende representanter:
Thyra Kirknes, Norsk Dysmeliforening (nyvalgt styremedlem).
Geirr Abelsen, Mental Helse (nyvalgt styremedlem).
John Berg-Jensen, Foreningen for Fragilt X-syndrom (gjenvalgt styremedlem).
Janne Bjørklund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (gjenvalgt styremedlem).
 
Sindre Børke, Diabetesforbundet (nyvalgt styremedlem).
Tor Eikeland, ADHD Norge (gjenvalgt styremedlem).
Svein Ove Langeland, Personskadeforbundet (nyvalgt styremedlem).
Merete Nielsen, Norsk Revmatikerforbund (nyvalgt styremedlem).
Rebecca Tvedt Skarberg, Norsk forening for Osteogenesis Imperfecta (gjenvalgt styremedlem).

Kilde:  ffo.no