“Hva skjer a” prosjektet er i full gang, og FFMU ambassadørene ser frem til å reise rundt og holde foredrag for alle interesserte.

FFMU ambassadørene holder foredrag rettet mot barn og unge,  for å øke kunnskapen om nevromuskulære sykdommer, samt formidle til helsepersonell hva som er viktig for denne gruppen

INFO OM «HVA SKJER A» PROSJEKTET

Prosjektet pågår med midler fra Helsedirektoratet.

Hovedmålet i prosjektet er å øke kunnskapen om nevromuskulære sykdommer blant barn/ungdom, samt formidle til helsepersonell hva som er viktig for denne gruppen.

Prosjektet består av to deler, og i den første delen var hovedmålet å utarbeide informasjonsmateriell rettet mot barn og unge. Det ble utarbeidet diagnosevideoportretter med tilhørende brosjyrer.

I del to (pågår) skal informasjonsmaterialet tas «ut i verden» ved at FFMU ungdom har blitt kurset til «Ambassadører» og skal jobbe med oppsøkende virksomhet rettet mot barn og unge.

Ta gjerne kontakt om du vil vite mer

Facebook
Twitter
LinkedIn