Flere må få behandling i varmt klima

I en høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité 12. november ba FFO om at antall plasser i ordningen med behandlingsreiser til utlandet dobles i 2014 – fra 3000 til 6000. Samtidig delte de ut et rykende ferskt politisk notat om behandlingsreiser til stortingsrepresentantene i komiteen.

Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker med behov for behandling i varmt eller fuktig klima i den kalde årstiden her hjemme. Ordningen er et supplement til behandlingstilbud i Norge, og det er en forutsetning at det ikke skal kunne erstattes av noe tilsvarende her. Behandlingsreiser har god effekt på helse, funksjon, livsmestring og livskvalitet for de det gjelder.

Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker med behov for behandling i varmt eller fuktig klima i den kalde årstiden her hjemme. Ordningen er et supplement til behandlingstilbud i Norge, og det er en forutsetning at det ikke skal kunne erstattes av noe tilsvarende her. Behandlingsreiser har god effekt på helse, funksjon, livsmestring og livskvalitet for de det gjelder.

Stort behov
Antall plasser i ordningen med behandlingsreiser til utlandet har nærmest stått stille siden ordningen ble permanent i 1997, og behovet er mye større enn tilbudet. I 2011 var tallet på innvilgede plasser spesielt lavt. Til tross for at oppdragsdokumentet sa at 3 000 skulle få innvilget opphold var det bare 2 420 som fikk det. Behovet er anslått til rundt 6 000 personer årlig, blant de gruppene som allerede er inne i ordningen.

Vil utvide ordningen
Solbergregjeringen sier i sin plattform at den vil styrke ordningen med behandlingsreiser til utlandet, og utvide den med nye grupper. Dette er gledelig. Stortingets helse- og omsorgskomite har ved flere anledninger støttet ordningen, og i tillegg har komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti uttalt følgende: 
"Mange pasienter får avslag på søknad om behandlingsreiser til utlandet. Dette er uheldig, siden mange har svært god effekt av slike behandlingsreiser, blant annet kan flere stå i jobb og medisinbruk reduseres".
De samme medlemmene ba ved budsjettbehandlingen i fjor om at bevilgningen måtte økes i forhold til regjeringens forslag. 
FFOs oppfordring til stortingsrepresentantene er at de vil komme flere pasienter i møte ved å øke bevilgningen, slik at antall plasser dobles og det kan gjennomføres 6 000 behandlingsreiser til utlandet i 2014. 

Kilde:  ffo.no   
(der finner du også  FFOs politiske notat om behandlingsreiser og FFOs merknad til Helse- og omsorgskomiteen)