Skamfullt å være trygdet.

Unge funksjonshemmede la torsdag 7 november framrapporten "Ung og Ufør – levekår for unge uføre". Den er del av et prosjekt finansiert av Extrastiftelsen.

Leder i Unge funksjonshemmede, Simen Brændehaugen, åpnet seminaret med å fortelle at mytene om uføre er mange. "I media kan man lese at det er lønnsomt å trygde seg, og at den enkelt velger å leve på trygd. Det sies også at antall unge uføre er sterkt økende. Sannheten er at det er 2 234 færre unge uføre under 40år nå, enn det var i 2004."

Han overlot ordet til prosjektmedarbeider Laila Bakke som la fram funnene som viser at levekårene for unge uføre er dårlige. "Rapporten er ikke oppmuntrende lesning" sier Laila. Hun har utarbeidet rapporten som er et resultat av intervjuer med unge uføre og en spørreundersøkelse på nett. "Unge som mottar arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon har lavere inntekt enn befolkningen generelt." Hun fortsetter med å fortelle at veldig mange opplever det som skamfullt å være trygdet. "selv om de opplever at de ikke har mulighet til å være i lønnet arbeid, oppleves det som vanskelig å fortelle til andre at man lever på trygd. Det er kun 13% av de som er ung ufør som er åpne om det."

Les hele artikkelen, last ned rapporten: ungefunksjonshemmede.no