Bred enighet om habilitering og rehabilitering i kommunene

Riktig tiltak – på riktig nivå og til rett tid er tittelen på en felles plattform mellom FFO, Unge funksjonshemmede, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapiforbund.

De fire organisasjonene har med dette utarbeidet et felles budskap i det politiske arbeidet for å utvikle habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunene. 

I plattformen beskrives at "God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk syke er en investering i den enkeltes mulighet til mestring i hverdagen, og i bedre helse og livskvalitet. Det er også svært god samfunnsøkonomi i form av færre reinnleggelser og økt selvstendighet".
– Vi opplever det som en styrke at vi som aktører nå kan fremføre en felles budskap der vi understreker betydningen av at kommunene leverer kvalitativt gode tjenester, at de har kapasitet til å gi et tilbud til folk som trenger habilitering og rehabilitering og at kompetansen i kommunene må være god, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO på ffo.no

Vil involvere flere
– Vi har en situasjon der det er øredøvende enighet om at feltet må styrkes og at det er de tre nøkkelordene Kvalitet, Kompetanse og Kapasitet som er avgjørende. Så må vi komme et langt skritt videre og bli konkrete på hvordan vi ser for oss at dette skal løses. Da ønsker vi oss å få med andre kommunale aktører også. Det er flere som har en rolle i dette arbeidet, for eksempel aktører innenfor oppvekst, utdanning og arbeidsliv, sier Arum.

Last ned plattformen: www.ffo.no