Inviterer til høstseminar om barns rettigheter

Alle barn har rett til helsehjelp og utdanning. Hvordan er virkeligheten for funksjonshemmede barn, barnevernsbarn og asyl- og flyktningbarn?

Dette er tema på et høstseminar som Forum for barnekonvensjonen inviterer til 22. november 2013, blant annet i samarbeid med FFO.

Funksjonshemmede barn, barnevernsbarn og barn på flukt har, som alle barn, lovfestede rettigheter som skal sikre tilgang til utdanning og helsehjelp. Disse rettighetene brytes likevel ofte i praksis på grunn av mangel på kompetanse i tjenesteapparatet og mangel på økonomiske ressurser i kommunene.

Dermed får disse barna ikke alltid det skoletilbudet eller den nødvendige helsehjelpen de har behov for.

Seminaret arrangeres fredag 22. november 2013 mellom kl. 08.30 – 12.15 i Mariboesgate 13 i Oslo (samme hus som FFO holder til i). 

Her kan du laste ned invitasjonen og programmet for høstseminaret. 

Trykk her for å melde deg på høstseminaret

Du kan lese mer om Forum for barnekonvensjonen på deres nettsider.

Kilde:  www.ffo.no

Facebook
Twitter
LinkedIn