Unge funksjonshemmede inviterer til frokostseminar 7.november

Rapporten "Ung og ufør" legges fram på  Frokostseminar den 7. november, seminaret starter kl. 08.30, og avholdes i Unge funksjonshemmedes lokaler i Mariboesgate 13. Det er gratis og åpent for alle.

"Rapporten er ikke oppmuntrende lesning", sier Laila Bakke. Hun har utarbeidet rapporten som er basert på en spørreundersøkelse og intervjuer med ungdommer. "Unge som mottar arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon har lavere inntekt enn befolkningen generelt."

Hun fortsetter med å fortelle at veldig mange opplever det som skamfullt å være trygdet. "Selv om de opplever at de ikke har mulighet til å være i lønnet arbeid, oppleves det vanskelig å fortelle til andre at man lever på trygd."

"Vi i Unge funksjonshemmede håper at rapporten kan være med på å sette fokus på en gruppe som har trange økonomiske levekår. Det er allerede flere  stortingspolitikerer som kommer på Frokostseminaret, så vi håper på en spennende debatt om et aktuelt tema." avslutter Laila

Påmelding finner du her:  www.ungefunksjonshemmede.no