Grenseløse idrettsdager

I november og frem til 5. desember arrangerer Norges idrettsforbund i samarbeid med flere rekrutteringsarrangementer og seminarer med fokus på idrett for funksjonshemmede rundt om i landet. 

Alle arrangementene inngår som en del av konseptet «Grenseløse idrettsdager» som har som mål å styrke det lokale samarbeidet mellom idretten, NAV, kommuner, fylkeskommuner, hjelpemiddelleverandører med flere, og videre få flere funksjonshemmede til å oppleve økt livskvalitet og mestring gjennom aktivitet og idrett.  

Konseptet «Grenseløse idrettsdager» er tenkt å bygges som merkevare for breddeidrett for funksjonshemmede som på sikt skal gi økt status og synlighet, og enda flere gode tilbud i idrettslagene.

Mer informasjon om dagene på www.idrett.no